Treść strony

Kontakt

Beneficjent – Pretender Adrian Wronka, ul. Piotrkowska 173 lokal 102, 90-447 Łódź

Adres e-mail: bgomulka@pretender.pl

tel: +48 790 296 918

Adres biura projektu: Centrum Ostra Brama im. Jana Pawła II, ul. Wileńska 34, pokój nr …. 26-110, Skarżysko-Kamienna