Treść artykułu

Znajomość obsługi komputera zgodnie z ramą DIGCOMP potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP lub równoważnego na poziomie A

Kategoria