O projekcie

Cel projektu:

CEL: Nabycie kwalifikacji w zakresie znajomości obsługi komputera zgodnie z ramą DIGCOMP potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECCC DIGCOMP lub równoważnego na poziomie A, przez min.80% wśród 264(137K/127M)uczestników projektu o niskich kwalifikacjach, w wieku 25 lat i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze powiatów kieleckiego, koneckiego i skarżyskiego woj. świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w okresie od 01.03.2021 do 28.02.2022.

Formy wsparcia w ramach projektu:

120 godzinny kurs obsługi komputera, zgodnie z DIGCOMP na poziomie A dla 264os. (137K/127M)zakończony egzaminem certyfikacyjnym ECCC DIGCOMP lub równoważnym na poziomie A.

Rezultaty:

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programie – 264 (137K,127M),

Liczba osób w wieku 25lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu -264 (137K,127M),

Liczba osób w wieku 50lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu -79 (42K,37M),

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 264 (137K,127M),

Liczba osób w wieku 25lat i więcej objętych wsparciem w programie – 264 (137K,127M),

Liczba osób w wieku 50lat i więcej objętych wsparciem w programie – 79 (42K,37M).

Okres realizacji: od: 2021-03-01 do: 2022-02-28 – z możliwością przedłużenia okresu realizacji

Obszar: województwo świętokrzyskie – powiat skarżyski, powiat konecki, powiat kielecki (z wyłączeniem miasta Kielce)

 Wartość projektu: 653 400,00 zł

Dofinansowanie: 588 060,00 zł

w tym środki z UE: 555 390,00 zł